Regulamin

Bezwzględne wymogi na łowisku profesjonalnym:


* maty karpiowe minimum 60 na 110 cm.
* żyłki minimum 0,35mm
* podbieraki o ramionach minimum 90 cm.
* haczyki bez zadziorowe, lub zadziory ukruszone
* metoda  gruntowo-włosowa
* zestawy nieprzelotowe, bez sprężynek i koszyczków
* absolutny zakaz używania przyponów strzałowych
* absolutny zakaz używania plecionki jako linki głównej
* maksymalna długość zestawu końcowego to 120cm

* należy posiadać preparat do dezynfekcji ran po haczykachRegulamin łowiska  profesjonalnego:


1. Wszystkich opłat dokonujemy na łowisku, płacąc z góry. Przy wcześniejszym zejściu z łowiska nie zwracamy kosztów.
2. Rybę po odhaczeniu, zważeniu i zdezynfekowaniu należy natychmiast wypuścić.
 3. Rodziców przebywających ze swoimi dziećmi na naszym obiekcie prosimy o pilnowanie swoich pociech. Właściciele łowiska nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe.
 4. Osoby przyłapane na kradzieży ryb zostaną ukarane karą pieniężną w wysokości 500zł za 1kg wraz z ich odebraniem.
5. Właściciele lub osoby upoważnione mają prawo za dnia i nocy do wszelkiej kontroli.
6. Jeśli ktoś zostanie przyłapany na łowieniu wędkami za które nie została dokonana opłata, poniesie karę w wysokości 100zł za każdą nie opłaconą wędkę.
7. Nie wolno znaczyć łowiska przedmiotami innymi niż przeznaczone do tego markery.
8. Tylko osoby wędkujące mają prawo wjazdu samochodem na wyznaczone stanowisko i raz na dobę wyjechać.
9. Wędkujemy nie mniej niż dwie doby.

10. Brama wjazdowa na łowisko jest zamykana po godz. 22:00 a otwierana o 8:00.
11. Osoby łamiące regulamin zostaną wydalone z naszego obiektu bez zwrotu opłat i bez możliwości ponownego przyjazdu.
12. Wstęp na łowisko jest równoznaczny z akceptacją obowiązującego regulaminu.
13. Od 2014r. nie wypożyczamy mat karpiowych.

14. Zakaz używania jednostek pływających tj. łodzi, pontonów oraz łódek zanętowych.Na łowisku profesjonalnym kategorycznie zabrania się:


1. Poruszania się pojazdami na łowisku.
2. Przyjazdu i wyjazdu między godziną 23:00 a 8:00.
3. Przerzucania ryb z jednego zbiornika do drugiego.
4. Wprowadzania psów i innych zwierząt.
5. Przetrzymywania ryb w siatkach lub w workach karpiowych.
6. Kładzenia ryb na gołej ziemi lub trawie.
7. Kradzieży ryb.
8. Kąpieli w łowiskach.
9. Brania ryb pod skrzela i robienia z rybami zdjęć na stojąco.
10. Grillowania i smażenia jakichkolwiek ryb - jedynie za zgodą właścicieli.
11. Niszczenia zieleni i łamania drzewek.
12. Używania drewnianych podpórek.
13. Przestawiania stolików na inne stanowiska.
14. Głośnych śpiewów, krzyków i muzyki.
15. Zanieczyszczania i zaśmiecania łowiska i terenu.
16. Łowienia ryb na nie opłacone dodatkowe wędki.
17. Łowienia na plecionki bez zastosowania strzałówki minimum 10 metrów.
18. Palenia papierosów w campingach i domkach letniskowych.
19. Pozostawiania markerów na wodzie.
20. Łowienia na sprężynki, koszyki i zestawy przelotowe
21. Nęcenia miałką karmą.
22. Wrzucania żaru do pojemników na śmieci.

24. Używania jednostek pływających tj. łodzi, pontonów oraz łódek zanętowych.
25. Nadużywania alkoholu!

 


Regulamin małych łowisk:


1. Wszystkich opłat dokonujemy w sklepie, płacąc z góry. Przy wcześniejszym zejściu z łowiska nie zwracamy kosztów.
2. Nie ma przymusu kupowania złowionych ryb.
 3. Rodziców przebywających ze swoimi dziećmi na naszym obiekcie prosimy o pilnowanie swoich pociech. Właściciele łowiska nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe.
 4. W przypadku przyłapania na kradzieży kara wynosi dziesięciokrotną wartość pieniężną danej gatunkowo ryby wraz z jej odebraniem oraz zakazem ponownego wjazdu na łowisko.
5. Właściciele lub osoby upoważnione mają prawo za dnia i nocy do wszelkiej kontroli.
6. Jeśli ktoś zostanie przyłapany na łowieniu wędkami ,za które nie została dokonana opłata poniesie karę w wysokości 100 zł za każdą nie opłaconą wędkę.
7. Brama jest zamykana o godz. 22:00 a otwierana o 8:00.
 8. Osoby łamiące regulamin zostaną wydalone z naszego obiektu bez zwrotu opłat i bez możliwości ponownego przyjazdu
9. Wstęp na łowisko jest równoznaczny z akceptacją obowiązującego regulaminu.


Na małych łowiskach kategorycznie zabrania się:


1. Wjeżdżania pojazdami na łowisko.
2. Przyjazdu i wyjazdu między godziną 22:00 a 8:00.
3. Przerzucania ryb z jednego zbiornika do drugiego.
4. Wprowadzania psów i innych zwierząt.
5. Przetrzymywania ryb w siatkach, których nie kupujemy.
6. Kładzenia ryb na gołej ziemi.
7. Kradzieży ryb.
8. Kąpieli w łowiskach.
9. Brania ryb pod skrzela i robienia z rybami zdjęć na stojąco.
10. Grillowania i smażenia jakichkolwiek ryb - jedynie za zgodą właścicieli
11. Niszczenia zieleni i łamania drzewek.
12. Przestawiania stolików na inne stanowiska.
13. Głośnych śpiewów, krzyków i muzyki.
14. Zanieczyszczania i zaśmiecania łowiska i terenu.
15. Łowienia ryb na nie opłacone wędki.
16. Przechodzenia z małych łowisk na duże.
17. Palenia papierosów w campingach i domkach letniskowych.
18. Wypływania pontonami lub łódkami.
19. Wrzucania żaru do pojemników na śmieci.
20. Przetrzymywania wózków na sprzęt.
21. Używania drewnianych podpórek.